Kirjojen taitot ja ulkoasut

MAJOISET - pohjoiskarjalaisen suvun tarina

 

Sukukirjan ulkoasusuunnittelu ja taitto, 2021

Suunnittelin ja toteutin ulkoasun sekä taiton Majoisten suvun vaiheista kertovaan kirjaan. Kirjaan on koottu suvun vaiheita 1700-luvulta lähtien, sekä sivuttu myös rajaseudun ja Suomen historiaa. Kirjan kuvituksena on suuri määrä vanhoja valokuvia, karttoja ja erilaisia dokumentteja kirjeistä kirkonkirjaotteisiin. Kirjassa on 162 sivua, kovakantinen.

ANTERO - PITÄJÄNNEUVOS, NENOLAN ISÄNTÄ

 

Kirjan ulkoasusuunnittelu ja taitto, 2020

Suunnittelin ja toteutin ulkoasun ja taiton tohmajärveläisestä yhteiskunnallisesta vaikuttajasta ja pitäjänneuvos Antero Nenosesta kertovaan kirjaan. Kirjassa eri alojen henkilöt kertoivat yhteistyöstään Antero Nenosen kanssa. Tarinoita koottiin sekä muisteluista että eri aikakausien tapahtumista aina Tohmajärven kunnallispolitiikasta valtakunnallisiin luottamustehtäviin saakka. Kirjassa on 197 sivua, kovakantinen.

MUISTIKUVIA SIKOSUON ASUTTAMISESTA

 

Kirjan ulkoasusuunnittelu ja taitto, 2018

Muistikuvia Sikosuon asuttamisesta -kirja kertoi Tohmajärvelle sotien jälkeen raivattujen asutustilojen ja Sikosuon seudun tarinan. Materiaali koottiin jo aiemmin kerättyjen muisteluiden ja muun aineiston pohjalta 59-sivuiseksi kirjaseksi, jonka graafisen ilmeen, ulkoasun ja taiton toteutin.

TOHMAJÄRVEN KUNNANKIRJASTO 160 VUOTTA

 

Historiikin ulkoasu ja taitto, 2017

Kirjanen  toteutettiin Tohmajärven kunnankirjaston täyttäessä 160 vuotta vuonna 2017. Suunnittelin ja toteutin graafisen ilmeen, ulkoasun ja taiton. Sivumäärä oli yhteensä 16 sivua.

KURSSIEN KULTAISET VUODET

 

Tohmajärven kansalaisopiston historiikin ja muun juhlamateriaalin ulkoasu ja taitto, 2017

Historiikki toteutettiin Tohmajärven kansalaisopiston 50-vuotisjuhlien alla, vuonna 2017. Suunnittelin ja toteutin 16-sivuisen historiikin graafisen ilmeen, ulkoasun ja taiton. Lisäksi toteutin myös muun juhlamateriaalin: juhlaohjelman sekä kansalaisopiston opinto-ohjelman kannen.